Thông tin công bố

ICG: Chuyển nhượng toàn bộ Cổ phần tại Cty CP Đầu tư IP Việt Nam

20/01/2015

Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng đã chuyển nhượng toàn bộ 3.978.000 cổ phần sở hữu tại Công ty Cổ phần Đầu tư IP Việt Nam

ICG tiếp tục vào HNX30 từ 1/11/2014

31/10/2014

ICG tiếp tục vào rổ HNX 30 từ 1/11/2014. Chỉ số HNX 30 là chỉ số giá của Top 30 cổ phiếu được lựa chọn dựa vào tính thanh khoản. Chỉ số HNX 30 áp dụng phương pháp tính giá trị vốn hóa thị trường có điều chỉnh tỷ lệ tự do chuyển nhượng (free float) và sử dụng kỹ thuật giới hạn tỷ trọng vốn hóa 15% để xác định tỷ lệ vốn hoá tối đa (là tỷ lệ lớn nhất mà giá trị thị trường của một cổ phiếu được tính trong tổng thể giá trị thị trường của chỉ số).

Lịch nghỉ Quốc khánh 2-9

20/08/2014

Thời gian nghỉ lễ: 1-9/2014 đến hết ngày 2/9/2014

ICG: Thông báo ĐHĐCĐ 2014 lần 2 không thành, kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ 2014 lần 3

13/05/2014

Đại biểu tham dự Đại hội: tổng số cổ đông tham dự là: 21 cổ đông, đại diện 7.369.103 cổ phần tương ứng với tỷ lệ 36,85% Vốn điều lệ. Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty thì chưa đủ điều kiện để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 lần 2.

ICG: Thông báo ĐHĐCĐ 2014 lần 1 không thành, kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ 2014 lần 2

28/04/2014

Đại biểu tham dự Đại hội: tổng số cổ đông tham dự là: 28 cổ đông, đại diện 6.411.525 cổ phần tương ứng với tỷ lệ 32,06% Vốn điều lệ. Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty thì chưa đủ điều kiện để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.

ICG: Giải trình số liệu trong BCTC quý 1/2014

17/04/2014

Kết quả sản xuất kinh doanh Quý 1/2014 lãi: 3.518.677.769 đ

ICG: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014

08/04/2014

Thời gian : 08h30 Thứ năm, ngày 24 tháng 04 năm 2014

Địa điểm : Rạp Hồng Hà - số 51 Đường Thành - Phường Cửa Đông - Hoàn Kiếm - Hà Nội.

ICG: Báo cáo quản trị Công ty năm 2013

23/01/2014

HĐQT giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban giám đốc trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty

ICG: Giải trình số liệu trên Báo cáo tài chính quý III/2013

17/10/2013

Kết quả sản xuất kinh doanh quý III lỗ 1.747.188.899 đ. Tuy nhiên, kế hoạch lợi nhuận quý IV đảm bảo có lãi trong năm 2013.

Dự án

Cổ phiếu ICG