Thông tin công bố

ICG: Giải trình số liệu trên Báo cáo tài chính quý III/2011

25/10/2011

Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng giải trình về số liệu trên BCTC Quý III năm 2011

ICG: Giải trình số liệu trên Báo cáo tài chính quý II năm 2011

23/08/2011

Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng giải trình về số liệu trên BCTC Quý II và BCTC hợp nhất quý II năm 2011

Ông Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc - đã mua 35.000 CP

02/08/2011

Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 03/06/2011 đến ngày 02/08/2011

Nguyễn Thanh Tùng_ Ủy viên HĐQT,Tổng Giám đốc đăng ký mua 100,000 CP

31/05/2011

Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 03/06/2011 đến ngày 02/08/2011

ICG: Kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

26/05/2011

Ngày 26 tháng 5 năm 2011, tại Rạp Hồng Hà - Số 51 Đường Thành – Phường Cửa Đông – Hoàn Kiếm – Hà Nội, Công ty Cổ phần xây dựng Sông Hồng đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng năm 2011.

Ông Phạm Hùng - Chủ tịch HĐQT đã mua 462,700 CP

17/05/2011

Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 10/03/2011 đến ngày 10/05/2011

ICG: THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHĐCĐ LẦN THỨ 3

13/05/2011

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 lần thứ 3:
Thời gian: 8h30, Thứ 5, ngày 26/5/2011
Địa điểm: Rạp Hồng Hà - số 51 Đường Thành - Phường Cửa Đông - Hoàn Kiếm - Hà Nội.

ICG - Kết quả họp ĐHĐCĐ thường niên 2011 lần thứ 2

13/05/2011

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng năm 2011 lần 3 sẽ được dự kiến tổ chức như sau:
Thời gian: 8h30, Thứ 5, ngày 26/5/2011
Địa điểm: Rạp Hồng Hà - số 51 Đường Thành - Phường Cửa Đông - Hoàn Kiếm - Hà Nội.

ICG: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ lần thứ 2

25/04/2011

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 lần thứ 2:
Thời gian : 08h30 Thứ Tư, ngày 11 tháng 05 năm 2011
Địa điểm : Rạp Hồng Hà - số 51 Đường Thành - Phường Cửa Đông - Hoàn Kiếm - Hà Nội.

ICG - Kết quả họp ĐHĐCĐ thường niên 2011 lần thứ 1

21/04/2011

Ngày 20/4/2011 theo kế hoạch đã thông báo, Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011. Tuy nhiên, theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty thì Đại hội chưa đủ điều kiện để tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2011 do số lượng cổ đông tham gia chỉ chiếm tỷ lệ 35,74% Vốn điều lệ.

Dự án

Cổ phiếu ICG