Thông tin công bố

ICG: Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2013

18/03/2013

Ngày ĐKCC: 29/3/2013
Lý do: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2013

ICG: Ông Nguyễn Tuấn Anh - Ủy viên HĐQT đăng ký bán 52.354 cp

29/01/2013

- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 30/01/2013
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 28/02/2013.

ICG: Báo cáo quản trị Công ty năm 2012

17/01/2013

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: HĐQT giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban giám đốc trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

ICG: Ông Phạm Hùng - Chủ tịch HĐQT đã mua 201.100 CP

11/12/2012

ICG: Ông Phạm Hùng - Chủ tịch HĐQT đã mua 201.100 CP

ICG: Ông Nguyễn Thanh Tùng - TGĐ, UV HĐQT đã mua 109.800CP

11/12/2012

ICG: Ông Nguyễn Thanh Tùng - TGĐ, UV HĐQT đã mua 109.800CP

KẾT LUẬN THANH TRA THUẾ TẠI CÔNG TY TỪ NĂM 2010, 2011

23/11/2012

THANH TRA VIỆC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT THUẾ NĂM 2010, 2011

ICG chính thức được chuyển báo cáo và công bố thông tin qua CIMS

19/11/2012

Sở GDCK Hà Nội chính thức cho Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng được chuyển báo cáo và thông tin công bố đối với sở GDCK Hà Nội qua hệ thống quản lý thông tin (CIMS) thay thế cho việc báo cáo, công bố thông tin bằng văn bản

ICG: Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc đăng ký mua 1.000.000 CP

06/11/2012

Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc đăng ký mua 1.000.000 CP từ ngày 9/11/2012 đến 7/12/2012

ICG: Báo cáo tài chính quý III - 2012

22/10/2012

Trong quý III năm 2012 tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn

Tổng giám đốc HNX chúc mừng ICG trở thành thành viên HNX30

16/08/2012

Sở GDCK Hà Nội đã khai trương đưa vào áp dụng Chỉ số HNX30 từ ngày 9/7/2012. Mã chứng khoán ICG đã trở thành thành viên trong rổ Chỉ số HNX30 đầu tiên và được sự đánh giá cao của HNX và các nhà đâu tư trong thời gian qua.

Dự án

Cổ phiếu ICG