Thông tin công bố

Tổng giám đốc HNX chúc mừng ICG trở thành thành viên HNX30

16/08/2012

Sở GDCK Hà Nội đã khai trương đưa vào áp dụng Chỉ số HNX30 từ ngày 9/7/2012. Mã chứng khoán ICG đã trở thành thành viên trong rổ Chỉ số HNX30 đầu tiên và được sự đánh giá cao của HNX và các nhà đâu tư trong thời gian qua.

Báo cáo quản trị công ty 6 tháng năm 2012

27/07/2012

HĐQT giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban giám đốc trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty

ICG: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

07/06/2012

44 cổ đông đại diện cho 5.084.455 cổ phần chiếm 25,42% VĐL tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 lần thứ 3 của Công ty CPXD Sông Hồng

ICG: ĐHĐCĐ năm 2012 lần 2 không thành và kế hoạch ĐHĐCĐ lần 3

17/05/2012

56 cổ đông, đại diện 5.213.837 cổ phần tương ứng với tỷ lệ 26,07% là số lượng cổ đông tham dự ĐHĐCĐ năm 2012 lần 2 của ICG

ICG: ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 lần thứ 1 không thành

27/04/2012

33 cổ đông, đại diện 6.494.539 cổ phần tương ứng với tỷ lệ 32,5% Vốn điều lệ dự họp là số Đại biểu tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 lần thứ 1

ICG: Giải trình số liệu trên Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý I/2012

24/04/2012

Kết quả sản xuất kinh doanh riêng Công ty Quý I giảm 74.1%, hợp nhất Công ty Quý I giảm 75,58% so với kết quả sản xuất kinh doanh Quý I năm 2011

Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

10/04/2012

Thời gian : 08h30 Thứ năm, ngày 26 tháng 04 năm 2012
Địa điểm : Rạp Hồng Hà - số 51 Đường Thành - Phường Cửa Đông - Hoàn Kiếm - Hà Nội.

ICG: Báo cáo tài chính năm 2011 đã kiểm toán

21/03/2012

Phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam là nội dung chính trong báo cáo kiểm toán đối với Báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng

ICG: 26/4/2012 Dự kiến ĐHĐCĐ năm 2012

19/03/2012

Công ty CPXD Sông Hồng đã gửi công văn Thông báo ngày Đăng ký cuối cùng thực hiện ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 cho Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán (TTLK), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đã có công văn chấp thuận của TTLK với nội dung sau:

Bà Trần Lan Anh - Phó tổng giám đốc đăng ký bán 16.800 CP

07/03/2012

Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 08/03/2012 đến ngày 08/04/2012

Dự án

Cổ phiếu ICG