CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

“Cung cấp từng phần hoặc toàn bộ các công việc về đầu tư và kinh doanh bất động sản  theo đúng các yêu cầu, đúng thời gian được thoả thuận như hợp đồng đã ký kết nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội”.

Để làm được điều đó Công ty cam kết:

  • Thực hiện việc áp dụng và duy trì có hiệu quả Hệ thống Quản lý Chất lượng thông qua việc tham gia của tất cả cán bộ công nhân viên Công ty.
  • Đào tạo và cung cấp các nguồn lực cho mọi nhân viên để họ có khả năng thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.
  • Liên tục cải tiến chất lượng Đầu tư và Kinh doanh bất động sản để Công ty phát triển bền vững.

 Các nội dung cam kết  trên của Công ty nhằm hướng tới phương châm:

“Xem lợi ích của khách hàng, đối tác, cổ đông là lợi ích của chính mình”

CHỨNG NHẬN ISO 9001:2008

TRÊN ĐƯỜNG HỘI NHẬP

Ngày 21 tháng 2 năm 2006 Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng (INCOMEX) chính thực hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần được chuyển thể từ Doanh nghiệp Nhà nước.

Đây là giai đoạn khởi đầu cho chiến lược phát triển của Công ty trở thành một trong những Công ty đầu tư trên cơ sở cấu trúc lại danh mục đầu tư, phát triển các dự án bất động sản, xây dựng chuỗi hệ thống: thi công xây lắp, tư vấn thiết kế, dịch vụ thương mại…

Ba năm thời gian quá ngắn để INCOMEX khẳng định hình ảnh của mình trên thị trường, song hôm nay INCOMEX đã từng bước hoàn thiện bộ máy tổ chức để đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới với mô hình: 02 Công ty con và 08 Công ty liên kết.

Ngày 21 tháng 4 năm 2009 cổ phiếu của INCOMEX với mã chứng khoán ICG sẽ được giao dịch phiên đầu tiên tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, đánh dấu bước ngoặt mới cho sự phát triển của Công ty, INCOMEX chính thức trở thành Công ty niêm yết.

Enter your keyword