ICG – BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Báo cáo thường niên (BCTN) là một phương tiện truyền tải thông tin về các hoạt động kinh doanh, lợi nhuận và các hoạt động liên quan của Doanh nghiệp trong suốt một năm qua cũng như kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận, phát triển của Doanh nghiệp trong thời gian tới.

Quý cổ đông có thể tải Báo cáo thường niên năm 2018 của Công ty CP Xây dựng Sông Hồng tại đây

Trân trọng !

Trả lời

Tin tức liên quan:

Enter your keyword