ICG-CHUYỂN NHƯỢNG VỐN GÓP VÀ CỬ NGƯỜI ĐẠI DIỆN QUẢN LÝ PHẦN VỐN GÓP

Nội dung công bố thông tin:

1.Chuyển nhượng vốn góp Tại Công ty TNHH Phát triển Dịch vụ và Thương mại Sông Hồng.

2.Cử người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Phát triển Dịch vụ và Thương mại Sông Hồng.

Trân trọng!

Quý cổ đông xem chi tiết toàn văn tại đây

Trả lời

Tin tức liên quan:

Enter your keyword