ICG – CÔNG BỐ THÔNG TIN GIAO DỊCH MUA LẠI CỔ PHIẾU QUỸ

Ngày 13 tháng 3 năm 2019 Công ty cổ phần Xây dựng Sông Hồng đã nhận được văn bản số 1589/UBCK-QLCB của Ủy Ban Chứng khoán nhà nước ngày 12/3/2019 về việc mua lại cổ phiếu của ICG.

Công ty công bố thông tin giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ như sau:

1. Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu

2. Tổng số cổ phiếu đăng ký mua lại cổ phiếu: 2.428.000 cổ phiếu

3. Mục địch mua lại cổ phiếu quỹ: Giữ ổn định giá cổ phiếu và gia tăng giá trị cổ phiếu cho cổ đông.

4. Nguồn vốn: Thặng dư vốn cổ phần

5. Thời gian dự kiến giao dịch: Dự kiến từ ngày 22/3/2019 đến ngày 21/4/2019

6. Phương thức giao dịch: khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận

7. Nguyên tắc xác định giá: Theo thỏa thuận thị trường tại thời điểm giao dịch đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật.

8. Số lượng đặt mua hàng ngày: theo quy định tại Thông tư 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về giao dịch trên thị trường chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan.

9. Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ:

         – Tên công ty: Công ty TNHH Chứng khoán NH TMCP Ngoại thượng Việt Nam

         – Đia chỉ: tầng 12 & 17 Tòa nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

         – Tài khoản thực hiện giao dịch: 009C125888

Trân trọng!

 Quý cổ đông có thể xem toàn văn chi tiết tại đây

Trả lời

Tin tức liên quan:

Enter your keyword