ICG – GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019

Công ty CPXD Sông Hồng xin giải trình số liệu trên Báo cáo tài chính năm 2019 như sau:

Trong năm 2019 Công ty cổ phần xây dựng Sông Hồng tiếp tục bán hàng và bàn giao đưa vào sử dụng một số căn hộ tại Dự án Tổ hợp trung tâm thương mại, văn phòng và căn hộ ở cầu Vĩnh Tuy- phường Long Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, nên kết quả sản xuất kinh doanh có lãi. Các dự án khác đang trong giai đoạn thực hiện các công việc chuẩn bị đầu tư nên chỉ phát sinh chi phí.

– Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2019 lãi : 13.059.767.014 đ

– Kết quả sản xuất kinh doanh công ty mẹ năm 2019 lãi : 16.080.889.184 đ

Trân trọng!

Quý cổ đông có thể xem toàn văn báo cáo tại đây

Trả lời

Tin tức liên quan:

Enter your keyword