ICG – GIAI TRÌNH SỐ LIỆU TRONG BCTC QUÝ II NĂM 2019

Công ty CPXD Sông Hồng xin giải trình số liệu trên báo cáo tài chính quý II năm 2019 như sau:

Trong quý II năm 2019 dự án Tổ hợp trung tâm thương mại, văn phòng và căn hộ ở cầu Vĩnh Tuy đã hoạch toán doanh thu theo đúng quy định. Các dự án khác vẫn đang tiếp tục triển khai.

Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất quí II lãi : 4.954.255.289 đồng.

Kết quả sản xuất kinh doanh quí I công ty mẹ lãi : 6.466.005.289 đồng.

Quý cổ đông có thể xem toàn văn BCTC tại đây

Trân trọng!

Trả lời

Tin tức liên quan:

Enter your keyword