ICG – GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU TRONG BCTC QUÝ IV NĂM 2018

Công ty CPXD Sông Hồng xin giải trình số liệu trên báo cáo tài chính quý IV năm 2018 như sau:

Trong quý IV năm 2018  dự án Tổ hợp trung tâm thương mại, văn phòng và căn hộ ở cầu Vĩnh Tuy  đã đủ điều kiện hoạch toán doanh thu theo đúng quy định. Các dự án khác đang tiếp tục triển khai.

Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất quí IV lãi : 40.255.267.289 đồng.

Kết quả sản xuất kinh doanh quí IV công ty mẹ lãi : 41.782.769.005  đồng.

Quý cổ đông có thể xem toàn văn BCTC tại đây.

 Trân trọng!

Trả lời

Tin tức liên quan:

Enter your keyword