ICG- ÔNG PHẠM HÙNG – CHỦ TỊCH HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC, NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT – ĐÃ MUA 2.180.600 CP

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Hùng
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật
– Mã chứng khoán: ICG
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.220.849 CP (tỷ lệ 6,95%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 2.600.000 CP
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 2.180.600 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3.401.449 CP (tỷ lệ 19,36%)
– Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do giá giao dịch không như mong muốn
– Ngày bắt đầu giao dịch: 06/01/2020
– Ngày kết thúc giao dịch: 22/01/2020.

Trân trọng !

Trả lời

Tin tức liên quan:

Enter your keyword