ICG-THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP VÀ CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH CÔNG TY CON

Nội dung công bố thông tin :

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và chuyển đổi loại hình Công ty TNHH Phát triển Dịch vụ và Thương mại Sông Hồng thành Công ty cổ phần

Trân trọng!

Quý cổ đông có thể xem toàn văn chi tiết tại đây

Trả lời

Tin tức liên quan:

Enter your keyword