Ông VÕ NGỌC HÙNG- ỦY VIÊN HĐQT- ĐÃ MUA 998.000 CP.

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Võ Ngọc Hùng
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Uỷ viên HĐQT
– Mã chứng khoán: ICG
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.018.200 CP (tỷ lệ 5,79%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.100.000 CP
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 998.000 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.016.200 CP (tỷ lệ 11,47%)
– Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do giá giao dịch không như mong muốn
– Ngày bắt đầu giao dịch: 03/02/2020
– Ngày kết thúc giao dịch: 03/03/2020.

Trả lời

Tin tức liên quan:

Enter your keyword