ICG – GIẢI TRÌNH SỐ LIỆU TRONG BCTC QUÝ IV NĂM 2019

Công ty CPXD Sông Hồng xin giải trình số liệu trên Báo cáo tài chính quý IV năm 2019 như sau:

Trong quý IV năm 2019 Công ty cổ phần xây dựng Sông Hồng tiếp tục bán và bàn giao đưa vào sử dụng một số căn hộ tại dự án Tổ hợp trung tâm thương mại, văn phòng và căn hộ ở cầu Vĩnh Tuy nên kết quả sản xuất kinh doanh có lãi. Các dự án khác đang trong giai đoạn thực hiện các công việc cần thiết liên quan đến chuẩn bị dự án nên chỉ phát sinh chi phí.

Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất và Công ty mẹ quý IV lãi : 5.394.911.565 đ

Trân trọng!

Quý cổ đông có thể xem toàn văn báo cáo tài chính tại đây.

Trả lời

Tin tức liên quan:

Enter your keyword