ICG-Chấp thuận chuyển nhượng vốn, nghiên cứu dự án

Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng xin được công bố nội dung thông tin như sau:

– Chấp thuận việc hoàn thành chuyển nhượng 30% vốn của Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng tại Công ty CP sản xuất và Thương mại Sao Mai.

– Chấp thuận giao Tổng giám đốc thực hiện nghiên cứu Dự án Khu đô thị sinh thái tại tỉnh Vĩnh Phúc.

Trân trọng!

Tin tức liên quan:

Enter your keyword