ICG-BỔ NHIỆM CÁN BỘ

Công ty cổ phần xây dựng Sông Hồng bổ nhiệm cán bộ cụ thể như sau:

Bổ nhiệm Ông : Phạm Tiến Thành sinh năm : 1982

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Thương mại.

Giữ chức: Trưởng phòng kinh doanh và Phát triển dự án

Thời gian bắt đầu từ ngày 01 tháng 10 năm 2020.

Trân trọng!

Tin tức liên quan:

Enter your keyword