Thông tin công bố

Quyết định chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu ICG

20/09/2010

Ngày 20 tháng 9 năm 2010, HNX ban hành quyết định số 657/QĐ-SGDHN chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu CTCP Xây dựng Sông Hồng

ICG được cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán

15/09/2010

Ngày 15 tháng 9 năm 2010, TTLK Chứng khoán Việt Nam đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 15/9/2010 cho Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng

ICG: Bổ nhiệm Bà Trần Lan Anh giữ chức Phó Tổng giám đốc

09/06/2010

Bà Trần Lan Anh giữ chức Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng kể từ ngày 09 tháng 06 năm 2010.

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG NĂM 2010

03/06/2010

Căn cứ Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 572/UBCK-GCN do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 27 /5/2010, Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng xin thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2010 như sau:

ICG: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2010

26/04/2010

Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng năm 2010 thành công tốt đẹp

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 LẦN 2

23/03/2010

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2010 lần 2

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2010

05/03/2010

Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng kính mời Quý cổ đông tơi tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2010

ICG: Ông Nguyễn Văn Hiến – Trưởng Ban kiểm soát, Bán 0 CP

01/03/2010

- Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Hiến (Trưởng BKS Công ty)

- Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 26.313 CP

Thông báo V/v chốt danh sách cổ đông

04/02/2010

Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng đã gửi Thông báo Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp ĐHĐCĐ 2010 và tạm ứng cổ tức 2009 cho TTLK CHứng khoán.

ICG: Ông Trịnh Xuân Thanh – Thành viên HĐQT, bán 39.900 CP

27/01/2010

- Tên người thực hiện giao dịch: Trịnh Xuân Thanh (UV HĐQT Công ty)

- Số lượng cổ phiếu đã bán: 39.900 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 224.565 CP

Dự án

Cổ phiếu ICG