ICG: Giải trình số liệu trên Báo cáo tài chính quý III/2013

 Đầu năm 2013 tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn, hiện tại Công ty đang hoạt động kinh doanh Dự án B4, các dự án khác đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Tuy nhiên đến thời điểm lập báo cáo, dự án B4 và một số dự án khác chỉ phát sinh chi phí chưa đủ điều kiện hạch toán doanh thu.

 Kết quả sản xuất kinh doanh quý III lỗ 1.747.188.899 đ, phần lỗ này chủ yếu là chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong Quý III/2013.

 Tuy nhiên, kế hoạch trong quý IV năm 2013 Công ty sẽ bàn giao đưa vào sử dụng tòa nhà Chung cư B4 cho khách hàng và dự kiến đảm bảo có lãi trong năm 2013.

 

Quý cổ đông có thể xem toàn văn BCTC quý III/2013 tại đây

Dự án

Cổ phiếu ICG