ICG - Giải trình số liệu trên báo cáo Tài chính năm 2016

16/03/2017

Công ty CPXD Sông Hồng xin giải trình số liệu trên báo cáo tài chính năm 2016 như sau:

Trong năm 2016 Công ty đã quyết toán dự án B4 Kim Liên và hạch toán doanh thu còn lại theo đúng quy định. Dự án Tổ hợp trung tâm thương mại, văn phòng và căn hộ ở cầu Vĩnh Tuy và các dự án khác đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư. Tuy nhiên đến thời điểm lập báo cáo, dự án Vĩnh Tuy chỉ phát sinh chi phí chưa đủ điều kiện hoạch toán doanh thu.

Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2016 lãi : 5.847.329.172 đồng.

Kết quả sản xuất kinh doanh công ty mẹ năm 2016 lãi : 5.842.041.833 đồng.

Phần lãi này chủ yếu là quyết toán dự án B4 Kim liên và hạch toán doanh thu còn lại của Công ty trong năm 2016.

Quý cổ đông có thể xem toàn văn Báo cáo tại đây

Các bài mớiCác bài đã đăng

Dự án

Cổ phiếu ICG